Stowarzyszenie Rodzin i Opiekunów Osób z Zespołem Downa

Bardziej Kochani

Inflancka 8, 00-189 Warszawa, tel/fax.22 635 11 12, www.bardziejkochani.pl, e-mail: bardziej_kochani@go2.pl

Warszawa, maj, 2004 rok

                 Szanowni Państwo,

                     z przyjemnością zapraszam na V już konferencję z cyklu Czas dla rodziców; tym razem chcemy zająć się problemami rodziców dzieci niepełnosprawnych intelektualnie, ich postrzeganiem i próbami rozwiązań. Nasze spotkanie odbędzie się w dniach 29 – 30 maja br. w Warszawie, w znanym już Państwu, Zespole Szkół nr 3 przy ulicy Antoniego Fontany 1, który jest współorganizatorem konferencji.

                     Szanowni Państwo, problemy z jakimi przychodzi się mierzyć rodzicom niepełnosprawnego dziecka są ogromne i jest ich bardzo wiele. I może dlatego właśnie tak rzadko są dostrzegane i rzadko definiowane. To jeden z paradoksów społecznej percepcji, że czasem to co ważne, a może i najważniejsze, spycha w nieistnienie. Jakże łatwo przychodzi wszystkim rozumienie osoby niepełnosprawnej, jakże łatwo jest pochylić się nad upośledzonym dzieckiem, jakże łatwo jest zadumać się nad jego losem i jednocześnie jakże trudno jest pomyśleć o tych, od których ten los w największej mierze zależy. Gdy na świecie pojawia się niepełnosprawne dziecko, z zespołem Downa na przykład, czekają na niego Ośrodki Wczesnej Interwencji, zastępy terapeutów i wszyscy, łącznie z ciekawskimi przechodniami, zastanawiają się w chwilach łagodności, co z nim będzie. A tylko w domowym zaciszu pada nieśmiałe, czasem milczące, zawieszone między  matką takiego dziecka a jego ojcem, pytanie – a co będzie z nami.

Najczęściej pozostaje bez odpowiedzi.

                     Tymczasem gdy w rodzinie pojawia się niepełnosprawne dziecko, ona cała staje się w pewien szczególny sposób niepełnosprawna, niepełnosprawność dziecka udziela się jego rodzicom, rodzice także wymagają wczesnej interwencji, terapii i rehabilitacji. Tylko czy to ktoś rozumie? Czy istnieją placówki i instytucje gotowe w każdej chwili przyjść rodzinie z pomocą? Czy wiemy jak tej pomocy udzielać? Czy my sami, my rodzice, potrafimy sobie pomóc?

                     O tym będziemy rozmawiać na naszej konferencji DAR CZY CIĘŻAR – rodzice wobec  niepełnosprawności dziecka; problemy, diagnozy, rozwiązania.  Zaproszenie do wygłoszenia prelekcji przyjęli przedstawiciele Akademii Pedagogiki Specjalnej,  Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego, Polskiej Akademii Nauk, a także przedstawiciele instytucji państwowych i organizacji pozarządowych. W konferencji wezmą także udział rodzice dzieci niepełnosprawnych intelektualnie, którzy podzielą się swoimi  refleksjami.     Pewnie znowu nie rozwiążemy wszystkich problemów, nie odpowiemy na wszystkie pytania, a w miejsce tych rozstrzygniętych pojawią się nowe, ale może uda nam się przynajmniej zwrócić społeczną uwagę na ten niezwykle istotny społeczny problem, na liczną grupę rodziców, która tak samo jak ich niepełnosprawne dzieci, a może chwilami nawet bardziej, wymaga pomocy.

                     Zapraszam serdecznie!

                    

                     Osoby  zainteresowane, prosimy o wpłatę darowizny na rzecz Stowarzyszenia w kwocie 87 zł. Uczestnicy otrzymują: materiały konferencyjne (m. in. stenogramy wygłaszanych prelekcji),  2 obiady, kolację  (stół szwedzki) i śniadanie a także kawę, herbatę, napoje i ciastka. Rezerwujemy miejsca noclegowe  wg indywidualnych zgłoszeń. Za noclegi płacą  uczestnicy – cena w granicach 40 – 50 zł. Prosimy o przesyłanie (listem lub faxem) wypełnionej karty zgłoszenia wraz z kopią dowodu wpłaty darowizny. Termin nadsyłania zgłoszeń mija 20 maja br.

Nauczeni doświadczeniami  ostatnich konferencji, zastrzegamy sobie możliwość odmowy przyjęcia zgłoszenia w przypadku, gdy liczba chętnych przekroczy ilość miejsc w sali wykładowej.

                    

                     Jeszcze raz gorąco wszystkich zapraszam.

                       

                        Ewa Suchcicka.

                    

                     Prezes Stowarzyszenia