Stowarzyszenie rodzin i Opiekunów Osób z Zespołem Downa Bardziej Kochani

V Konferencja z cyklu: CZAS DLA RODZICÓW

DAR CZY CIĘŻAR – rodzice wobec  niepełnosprawności dziecka; problemy, diagnozy, rozwiązania.

29 – 30 maja 2004 roku, Warszawa, Zespół Szkół Nr 3, ul. Fontany 1

PROGRAM

29 maja ( Sobota) TEORIA

10.00 – Rozpoczęcie konferencji - Ewa Suchcicka.

10.15 – Drogi rodziców ku nadziei  – Anna Cholewa – Selo, autorka książki Oswoić los, matka niepełnosprawnego Sebastiana (Londyn)

          – Gdyby nie Cela .... - Prof. Anna Sobolewska, autorka książki Cela. Moja odpowiedź na zespół Downa.

         – Monika i ja – Zofia (Sonia) Małecka (Matka dziecka z zespołem Downa, popularyzatorka w internecie wiedzy o niepełnosprawności)

         – dyskusja

11.30 – Przerwa na kawę

12.00 – „Niepełnosprawnopodobni” - rodzice dzieci niepełnosprawnych – stereotypy i nawyki społeczne

                                                                                                                      – prof. Dr hab.   Elżbieta Zakrzewska – Manterys (ISNS UW)

             Sprostać wyzwaniu – potencjał opiekuńczy rodziny ; Polska na tle Europy – doc. dr hab. Joanna Czapigo – Sikorska (IFiS PAN)

             dyskusja

13.15 – 14.45 przerwa na obiad

14.45 – Rehabilitant, Partner czy Intruz –  role rodziców w terapii dzieci niepełnosprawnych intelektualnie – Jacek Kielin

                                                                                             (autor książki Jak pracować z rodzicami upośledzonego dziecka)

          – Programy wsparcia dla rodziców – dr Elżbieta Minczakiewicz – autorka m.in. książki  Elementarz dla rodziców (AP Kraków)

          -  dyskusja

16.00 –  przerwa na kawę

16.30 – Czy niepełnosprawność jest zakaźna – zmiany w życiu rodziny wywołane niepełnosprawnością dziecka

                                                                                                                                    – Prof. Dr hab. Czesław Czabała (APS Warszawa)

          – Obywatele pod specjalnym nadzorem?  Rodzina z niepełnosprawnym dzieckiem w świetle rozwoju prawa

              i instytucji pomocowych – Dr Grażyna Rdzanek - Piwowar (Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich)

          – dyskusja

18. 00 – kolacja (stół szwedzki), zakwaterowanie w hotelu

30 maja (Niedziela) PRAKTYKA

10.00 – „Co wolno wojewodzie” -  organy administracji państwowej dla rodziny, stan aktualny i plany -

             spotkanie i dyskusja z pełnomocnikiem rządu ds osób niepełnosprawnych, przedstawicielem PFRON, Wojewody

             i samorządu – prowadzenie red. Piotr Todys – (INTEGRACJA – TVP 3; prezes Federacji Organizacji Służebnych „MAZOVIA”)

11.30 – przerwa na kawę

12.00 – „Co wolno wojewodzie” -  (ciąg dalszy)

12.30 - Jak hartowały się serca – historia ruchu rodziców na rzecz niepełnosprawnych intelektualnie dzieci – Teresa Dłuska

                                                (Długoletni wiceprezes ZG PSOUU, twórca i długoletni prezes Warszawskiego Koła PSOUU)

13.00 – 14. 30 Przerwa na obiad

14.30 – Sami dla siebie: Jestem matką na telefon – Beata Zipper – Malina – Stowarzyszenie Szansa w Katowicach

          – Sami dla siebie: Siła spokoju – Halina Słowińska – Prezes Stowarzyszenia Pomocy Osobom z z Zespołem Downa  w Poznaniu

           Sami dla siebie – Jolanta Kołtun - Przewodniczącą Chełmskiego Stowarzyszenia  „O GODNE ŻYCIE „

            Sami dla siebie – przedstawiciel Koła PSOUU

16.00 - Zakończenie Konferencji

 

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA w konferencji :

DAR CZY CIĘŻAR – rodzice wobec  niepełnosprawności dziecka; problemy, diagnozy, rozwiązania.

29– 30 maja 2004 roku, Warszawa, Zespół Szkół Nr 3, ul. Fontany 1

 

1. Imię i Nazwisko:......................................................................................................................................................

2. Adres dla korespondencji ..........................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

3.Instytucja (jeśli dotyczy).............................................................................................................................

 @ e-mail.................................................................................tel/ fax. ........................................................

Dokonano wpłaty  darowizny  87,00 zł. na konto: PKO BP S.A. XX O/Warszawa nr 91 1020 1026 0000 1402 0017 0787

Pole tekstowe:  
             Proszę o rezerwację pokoju (Hotel AGORA, ul. Szegedyńska 13A , Warszawa – ok. 40 zł za dobę)

 

5. Uwagi ...........................................................................................................

 

.....................................................

podpis uczestnika

 Prosimy o przesyłanie listem (Inflancka 8, 00-189 Warszawa) lub faxem (22 635 11 12) wypełnionej karty zgłoszenia wraz z kopią dowodu przelewu darowizny. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń mija 20 maja 2004 r.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmian w programie!